Demonstracja 17 września 2008 r. przed konsulatem Rosji

Demonstracja w rocznicę inwazji ZSRR  na Polskę – 17 września 1939 r.

Krakowski Klub Gazety Polskiej i środowiska kombatanckie i niepodległościowe organizują w dniu 17 września   demonstrację pamięci o zdradzieckiej napaści ZSSR na Polskę w 1939 r.

Zbiórka o godz. 17,00 pod konsulatem moskiewskim na Placu Biskupim

– i następnie przemarsz ul. Floriańską na wiec pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Rynku Gł.

Nigdy nie zapomnimy tej czarnej daty, kiedy ZSSR łamiąc umowy międzynarodowe wbił Polsce walczącej z nazistowskimi Niemcami nóż w plecy. Utraciliśmy w wyniku zmowy komunizmu rosyjskiego i narodowego
socjalizmu niemieckiego niepodległość na lat 50. Ludobójstwo obydwu okupantów objęło wielomilionową rzeszę ponad 1/6 obywateli Rzeczypospolitej wszystkich narodowości. Do dzisiaj, w 70 lat po wojnie, nie możemy się doliczyć,  w skali milionowej, ilu z nas straciło życie w latach 1939 – 1945. Okupanci  wymordowali większość elit Rzeczypospolitej- a pozostałych zdeklasowali.

Tragiczne skutki tej zbrodni  trwają i trwać będą jeszcze długo. Przez pół wieku Polska była poligonem obłąkanych eksperymentów totalnego socjalizmu – we wszelkich dziedzinach życia. Przez pół wieku dręczyły nas, demoralizowały naszą młodzież  i ograbiały na masową skalę okupacyjne reżimy.  Uczyniono  z Polaków pariasów Europy!  Tego wszystkiego nie możemy pokryć kurzem niepamięci!

Obywatele królewskiego i stołecznego Krakowa!

Zademonstrujcie 17 września pod konsulatem moskiewskim, gdy ciągle trwa rosyjska okupacja nad częściami Gruzji, naszą pamięć i nasz sprzeciw wobec wszelkiego ludobójstwa i bezprawnej przemocy w stosunkach między narodami i państwami! Prawo musi zatryumfować nad siłą!

Ryszard Bocian
Przewodniczący Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej

——————–

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Agresja ZSRR na Polskę 1939

Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 17 września 1939 r.

Przemówienie Wiaczesława Mołotowa na sesji Rady Najwyższej ZSRR z 31 października 1939

Represje ZSRR wobec Polaków i obywateli polskich 1939-1946

Zbrodnia katyńska

Armia Czerwona 17 września 1939

Agresja ZSRR na Polskę, 17 września 1939 r. zdjęcia

Artykuł dziennika „Krasnaja Zwiezda”, organu Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR z okazji pierwszej rocznicy agresji Armii Czerwonej na Polskę

Galeria – plakaty i ulotki sowieckie – wrzesień 1939

17 września 1939 – film

Ballada Wrześniowa – film

Jacek Kaczmarski Ballada wrześniowa

Jacek Kaczmarski Ballada Katyńska

KATYŃ 1/12 – film ( w odcinkach)

 

Defilada zwycięzców 1939 (film)

11 uwag do wpisu “Demonstracja 17 września 2008 r. przed konsulatem Rosji

 1. http://dzis.dziennik.krakow.pl/public/?2008/09.15/Podhale/10/10.html
  DP
  Pamięci ofiar Katynia

  W środę w Nowym Targu zorganizowane zostaną uroczystości upamiętniające 68. rocznicę zbrodni katyńskiej.

  O godz. 17.15 poświęcone zostanie rondo im. Ofiar Katynia przy ul. Waksmundzkiej. O 18 w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny odprawiona zostanie msza św. za poległych i pomordowanych na Wschodzie. Na 19 zaplanowano Apel Poległych, który tradycyjnie odbędzie się pod Krzyżem Katyńskim.

 2. Hieny niepodległości
  WPROST Numer: 38/2008 (1343)
  Inwazja ZSRR z 17 września 1939 roku spotkała się wśród polskich komunistów z entuzjastycznym przyjęciem
  Dzień 17 września 1939 r. był dla komunistów dniem „wyzwolenia”. Rozpoczynał realizację celów zaprzepaszczonych klęską w 1920 r. Ale komunistyczne grupy dywersyjne i uzbrojone przez Sowietów bojówki prowadziły działania dywersyjne przeciw jednostkom Wojska Polskiego już kilka dni przed przekroczeniem granic RP przez Armię Czerwoną. Po 17 września niektórzy ze zniecierpliwieniem wyczekiwali na sowieckie jednostki na warszawskiej Pradze. „Myśmy uważali, że im dalej dojdzie Czerwona Armia, tym lepiej” – wspominała po latach Wanda Wasilewska.

 3. Defilada zwycięzców 1939
  http://www.blinkx.com/video/defilada-zwyci-zc-w-1939-2007/1MHqrictA3B3zBZlujFhfg
  Kto rozpętał drugą wojnę światową? Odpowiedź: Hitler i nazistowskie Niemcy jest, w świetle najnowszych ustaleń, co najmniej niewystarczająca. Zdaniem Wiktora Suworowa, którego publikacje zyskują coraz szersze uznanie wśród historyków, prawidłowa odpowiedź brzmi: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Autorzy filmu prezentują w filmie tezy Suworowa i poddają je weryfikacji. Szukając odpowiedzi na stawiane przez niego proste pytania, docierają do prawdy o roli stalinowskiej Rosji w rozpętaniu najkrwawszego konfliktu w dziejach. Konfliktu, którego pierwszą ofiarą była Polska. 22 września 1939 roku, Brześć nad Bugiem. # Reżyseria: Grzegorz Braun, Robert Kaczmarek scenariusz: Grzegorz Braun, Robert Kaczmarek Lektor: Andrzej Dąbrowski, Grzegorz Braun # Zdjęcia: Andrzej Adamczak, Marek Barzecki

 4. Sowieci wkroczyli 69 lat temu
  http://www.tvn24.pl/-1,1565084,0,1,sowieci-wkroczyli-69-lat-temu,wiadomosc.html
  tvn.24
  W dniach 1-2 listopada ziemie polskie wcielono do ZSRR: do Ukrainy — 90 tys. km kw. i ok. 7,5 mln osób; do Białorusi — 105 tys. km kw. i prawie 5 mln osób; Litwa otrzymała prawie 7 tys. km i ok. pół mln osób z Wilnem i okolicami.

  Katyń, Miednoje, Charków, Sybir

  We wrześniu 1939 roku w walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy. Do niewoli dostało się ok. 250 tys. polskiego wojska. Pod okupacją sowiecką znalazła się ponad połowa obszaru RP.

  Spośród wziętych do niewoli polskich oficerów kilkanaście tysięcy zostało zamordowanych wiosną 1940 roku w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Szacuje się, że 1,5 do 2 mln Polaków, zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczpospolitej, wraz z rodzinami zostało wywiezionych na Syberię. Wielu nie przeżyło zsyłki na „nieludzką ziemię”.

 5. Dominik Zdort: Upudrowana historia
  Rz
  http://blog.rp.pl/blog/2008/09/16/dominik-zdort-upudrowana-historia/
  „Pamiętam doskonale tę lekcję historii latem 1986 roku, niedługo przed maturą. Kolega, który referował temat dotyczący II wojny światowej opowiedział o agresji Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września i o dokonanej na rozkaz Stalina zbrodni katyńskiej. Nauczycielka ostro zaprotestowała. Przerwała referat i zdecydowanie obwieściła nam, że w Katyniu polskich oficerów zamordowali Niemcy.
  młodzi, 18-29-latkowie – wykształceni w wolnej Polsce, bez cenzury i fałszowania historii. Tylko 38 proc. z nich wie, kiedy Sowieci napadli na Polskę!

  Czytając wyniki tych badań pomyślałem przez moment, że w pewnym sensie to dwudziestolecie wolnej Polski zmarnowaliśmy. Że wykształciliśmy może świetnych menedżerów, piarowców, inżynierów i prawników. Ale wciąż “wybierając przyszłość” i pudrując historię na potrzeby codziennej polityki, czasów pokoju i pojednania, nie powiedzieliśmy naszym dzieciom, wnukom, młodszemu rodzeństwu całej przykrej prawdy o przeszłości. „

 6. 69. rocznica agresji sowieckiej na Polskę – Nóż w plecy
  W walce z dwoma wrogami
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20080916&id=my21.txt
  „W chwili wtargnięcia oddziały agresora liczyły niemal 470 tysięcy żołnierzy, wspieranych przez niemal 5 tysięcy czołgów i 3 tysiące samolotów. Sowieckie uderzenie przyjęły na siebie placówki straży granicznej i drugorzutowe oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (większość oddziałów KOP walczyła na froncie polsko-niemieckim). Wykorzystując zaskoczenie, dezorientację oraz ogólne zamieszanie spowodowane rozwojem sytuacji na froncie polsko-niemieckim, oddziały Armii Czerwonej szybko posuwały się w głąb terytorium Polski. ….
  Opisane wyżej walki są jedynie przykładami oporu Polaków wobec sowieckiej agresji z 17 września. Liczba potyczek, bojów i bitew z Armią Czerwoną szła w dziesiątki. Nie przeszkodziło to jednak sowieckim władzom w przedstawieniu ataku na Polskę jako „marszu wyzwoleńczego”, który okupiono stratą nieco ponad 700 zabitych czerwonoarmistów (oficjalne dane sowieckie z 1939 r.; według szacunków polskich historyków straty sowieckie były 3-4-krotnie wyższe). W rzeczywistości ów „marsz wyzwoleńczy” był ciosem w plecy dla Polski walczącej z niemieckim agresorem. Brunatna dyktatura hitlerowska i czerwona dyktatura stalinowska udowodniły, że więcej je łączy, aniżeli dzieli. „

 7. Antypolska dywersja na Kresach
  Leszek Żebrowski
  Nasz Dziennik
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20080916&id=my31.txt
  Prawda o sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. bardzo powoli przebija się do świadomości współczesnych Polaków. Ta rocznica zawsze była w cieniu tego, co wydarzyło się 1 września – datę wybuchu II wojny światowej czczono przecież wyłącznie w kontekście agresji niemieckiej. Agresja sowiecka przedstawiana zaś była jako „wkroczenie Armii Czerwonej” na jakąś zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę, nie zaś na polskie Kresy Wschodnie.

  Echo tej propagandy pobrzmiewa w wielu kręgach po dziś dzień, mamy przecież liczne i przemożne kręgi historyków – propagandzistów, którzy robią wszystko, aby datę 17 września maksymalnie wyciszyć, a przy okazji zniszczyć etos Kresów.

 8. 69. rocznica napaści ZSRR na Polskę
  PAP_Nauka w Polsce
  http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=237609&data=&lang=PL&_CheckSum=2003624202
  Od momentu uderzenia na Polskę Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców i ludność cywilną. W ślad za oddziałami wojska posuwały się jednostki specjalne NKWD, dokonujące masowych aresztowań (lub egzekucji) lokalnych elit według przygotowanych uprzednio list, przy pomocy lokalnej agentury komunistycznej i zorganizowanych bojówek (tzw. milicja ludowa).

  22 września w Brześciu kombryg Siemion Kriwoszein i niemiecki generał Heinz Guderian odebrali wspólną defiladę oddziałów niemieckich i sowieckich. 28 września 1939 roku w Moskwie podpisano traktat sowiecko-niemiecki o granicach i przyjaźni zwany drugim układem Ribbentrop-Mołotow. Według niego ZSRR odstępował Niemcom wschodnią część Mazowsza i Lubelszczyzny w zamian za oddanie Litwy. 10 października Wileńszczyzna została przekazana Litwie w zamian za zgodę na stacjonowanie garnizonów radzieckich na jej terytorium. Podobne układy wymuszono 29 września i 5 października na Estonii i Łotwie.

  Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę były represje wobec ludności polskiej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, fale wywózek w głąb Rosji, grabież majątku narodowego (muzea, biblioteki) i dóbr prywatnych (archiwa, zbiory dzieł sztuki). Zlikwidowano wiele kościołów (głównie katolickich). Zastosowano także deportacje innych grup etnicznych i represje w stosunku do ukraińskich i białoruskich działaczy narodowych. Ocenia się, iż w latach 1939-1945, według różnych źródeł, w głąb ZSRR wywieziono od 550 tys. do 1,5 mln obywateli polskich. „

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s