W Krakowie i okolicach

Obchody Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej

Posted by jw w dniu Wrzesień 24, 2008

Kraków dnia, 23.09.2008 r.

Do Przedstawicieli Mediów

Komitet Obchodów Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość inaugurującą obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia KPN.

1. bm. rozpoczęliśmy 30 rok od zawiązania KPN i ogłoszenia Aktu Konfederacji Polski Niepodległej na pl. Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w roku 1979.

KPN była w PRL pierwszą partią, której celem było odzyskanie niepodległości Polski. W okresie jej walki z systemem komunistycznym była traktowana przez władze PRL jako szczególnie niebezpieczna formacja, zakładała bowiem likwidację dyktatury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawującej pełną, totalitarną władzę z nadania Związku Radzieckiego. Bojąc się utraty tej władzy, PZPR skierowała przeciwko KPN Służbę Bezpieczeństwa, której celem była likwidacja wszelkich działań niezależnych oraz tworzenie w oczach społeczeństwa, mediów krajowych i zagranicznych, jak i pozostałych formacji opozycyjnych, wizerunku ugrupowania faszystowskiego dążącego do utopijnych celów.

Przywódcy KPN siedzieli w więzieniach w wyniku dwóch wielkich procesów politycznych, w których skazani zostali na długoletnie więzienia. Leszek Moczulski – Przewodniczący partii, był najdłużej przebywającym w więzieniu opozycjonistą.

W 1989 r., dobierając kandydatów do rozmów Okrągłego Stołu PZPR zdecydowała się na wykluczenie pierwszej niepodległościowej partii KPN, nie chciała bowiem, by przemiany polityczne, na które decydowała się, prowadziły do niepodległości, pełnej demokracji i utraty przez nią władzy. Po podpisaniu umowy z 6. kwietnia 1989 r. KPN wystąpiła przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta Polski, zajmowała gmachy PZPR, a także zajmowała krótkotrwale bazy wojskowe Związku Radzieckiego na terenie naszego kraju.

Działania te przekonały społeczeństwo, że nie trzeba się lękać utraty przewodniej roli PZPR i wieczystej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a przemianom można nadać charakter drogi do niepodległości, gdyż przeciwnik nie jest taki straszny, jak się wydaje.

W wyniku tych działań pierwsze wolne wybory w roku 1991 dały przewagę partiom niepodległościowym. 45-letnia hegemonia Związku Radzieckiego nad Polską przeszła do historii.

Obecnie, gdy rozpoczyna się 30. rok od powstania KPN dobrze jest przywrócić narodowi świadomość tej cząstki historii, zwłaszcza, że odzyskana niepodległość wymaga utrwalania. Pozostawanie w NATO i Unii Europejskiej oraz wspieranie ich rozszerzania się na wschód jest częścią działań budujących świadomość konieczności utrwalania niepodległości.

Uroczystość inaugurująca obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia KPN odbędzie się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 29. września o godz. 11.00 i będzie składała się z trzech części:

Pierwsza – otwarcie, gdzie głos zabiorą między innymi Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej, dr hab. Janusz Kurtyka – Prezes IPN, prof. Tomasz Gąsowski – Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Druga – wykład okolicznościowy wygłoszony przez dr hab. Janusza Kurtykę i dyskusja.

Trzecia – po przerwie lunchowej, będzie się opierała się na wspomnieniach uczestników tworzących historię walki niepodległościowej lat 1979-89.

Uroczystość poprzedzona będzie mszą świętą, która odbędzie się  w bazylice oo. Dominikanów o godz. 10.00 i koncelebrowana będzie przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Można się spodziewać, że na uroczystości Prezydent RP Lech Kaczyński udekoruje działaczy KPN Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski.

Imprezą towarzyszącą uroczystości jest stała, multimedialna wystawa „KPN w walce o niepodległą Polskę” na terenie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 30-lecia KPN jest Minister Bogdan Klich, a do składu Komitetu Honorowego zaproszeni zostali:

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski,

Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego,

dr Małgorzata Radwan-Ballada – Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa,

dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie,

Kazimierz Barczyk – Sędzia i Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu,

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

prof. Tomasz Gąsowski – Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego,

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan organizacji niepodległościowych i solidarnościowych, związany z KPN od 1979 r.,

Jacek Smagowicz – Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Patronem uroczystości jubileuszowych jest Prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka.

Komitet Obchodów Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej tworzą:

przewodniczący Zygmunt Łenyk,

wiceprzewodniczący Krzysztof Bzdyl,

sekretarz dr Remigiusz Kasprzycki,

członkowie: Ryszard Bocian, Danuta Kinaszewska, Adam Macedoński, Marcin Tatara.

Z uszanowaniem,

Zygmunt Łenyk

Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 30-lecia KPN

Reklamy

Komentarzy 5 to “Obchody Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej”

 1. nfajw said

  Strona KPN
  http://www.kpn.org.pl/

  Konfederacja Polski Niepodległej
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_Polski_Niepodległej

  Konfederacja Polski Niepodległej
  http://portalwiedzy.onet.pl/14898,,,,konfederacja_polski_niepodleglej,haslo.html

  Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
  http://www.panstwo.info/content/view/16/8/

 2. nfajw said

  Patrz więcej informacji i galeria foto:
  http://www.polonus.mojeforum.net/jubileusz-30-lecia-kpn-temat-vt95.html

 3. nfajw said

  Przyjaciele,
  przesyłam harmonogram uroczystości Jubileuszu 30-lecia KPN – 11.
  września o godzinie 10.00 w sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul.
  Piłsudskiego 27 w Krakowie.

  Godzina 10.00 – 11.00 imprezy towarzyszące uroczystości:
  – złożenie kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego stojącego opodal
  – odczytanie aktu założycielskiego KPN
  – odśpiewania pieśni „I Brygada”
  – modlitwa za zmarłych i zamordowanych przez SB Konfederatów
  – krótki program artystyczny w sali Sokoła

  1. 11.00-11.45
  – otwarcie uroczystości przez Zygmunta Łenyka przewodniczącego Komitetu
  Jubileuszu
  – list od Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP odczytany przez jego
  przedstawiciela Premiera Jana Olszewskiego
  – wręczenie przez Premiera Jana Olszewskiego 34 działaczom KPN Orderów
  Odrodzenia Polski, przyznanych przez Prezydenta RP
  2. 11.45-12.00
  – wystąpienie Prezesa IPN dr hab. Janusza Kurtyki – patrona uroczystości
  jubileuszowych
  – odczytanie listów okolicznościowych od przywódców RP
  3. 12.00-14.00 referaty przywódców historycznych i założycieli KPN oraz
  przedstawiciela IPN: Leszek Moczulski , Krzysztof Król, Dariusz Wójcik,
  Adam Macedoński, Krzysztof Bzdyl, Stefan Kucharzewski, IPN Marcin
  Kasprzycki – „Inwigilacja działaczy KPN przez służby specjalne PRL”
  4. 14.00-14.30 przerwa – catering
  5. 14.30-16.00
  – wystąpienie Bogdana Klicha Ministra Obrony Narodowej –
  przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu
  – dyskusja – wspomnienia z przeszłości
  – zakończenie uroczystości

  Dziękuję kolejnym sponsorom: Tomasz Baranek, Teresa Baranowska, Ryszard
  Bocian, Mirosław Dziewoński, Stanisław Kurek, Ryszard Pyzik, Przemysław
  Zawadzki, Andrzej Zapałowski.

  Serdeczne pozdrowienia,
  Zygmunt Łenyk
  Przewodniczący Komitetu Jubileuszu 30-lecia KPN

 4. nfajw said

  Ogólnopolskie uroczystości Jubileuszu 30-lecia KPN w Krakowie 11.
  września w sali Sokoła stały się wielkim świętem całego środowiska byłej
  KPN z lat walki o niepodległość i demokrację 1979-89.

  Uroczystości poprzedziła modlitwa prowadzona przez ks. Tadeusza
  Isakowicza-Zaleskiego w intencji Konfederatów, którzy nie doczekali i
  odczytanie Aktu Założycielskiego KPN oraz program artystyczny.

  Do uczestników wystosował list gratulacyjny Lech Kaczyński Prezydent RP.
  Na uroczystości przybył Doradca Prezydenta Premier Jan Olszewski,
  entuzjastycznie witany na stojąco przez wypełnioną salę (ok. 220 osób),
  który odczytał list Prezydenta, a następnie w swoim imieniu przekazał
  Konfederatom najlepsze życzenia podnosząc zasługi KPN w walce z
  totalitarnym systemem.
  Uroczystość obecnością zaszczycili również dr hab. Janusz Kurtyka –
  Prezes IPN oraz Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej. Obydwaj w
  ciepłych słowach, pełnych atencji dla Konfederatów zwracali się w swoich
  wystąpieniach do zebranych.

  Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii III Rzeczpospolitej, na
  wniosek Konfederatów i na ich święto, czyniąc wspaniały gest, Prezydent
  RP przyznał 34 działaczom Konfederacji Polski Niepodległej z lat 1979-89
  wysokie odznaczenia państwowe. W imieniu Prezydenta udekorował
  odznaczonych Premier Jan Olszewski.

  Krzyże Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:

  Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski:
  Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Król, Zygmunt Łenyk, Brunon Ponikiewski,
  ksiądz- kapelan KPN- Stanisław Suchowolec pośmiertnie, w imieniu którego
  order odebrał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski:
  Jacek Swałtek, Paweł Wielechowski, Dariusz Wójcik, Konrad Zbrożek,
  pośmiertnie Stanisław Baranek

  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:
  Tomasz Baranek, Grzegorz Baziur, Czesława Bednarczyk, Jerzy Dobrowolski,
  Mirosław Dziewoński, Maciej Gawlikowski, Krzysztof Górski, Maria Grčar,
  Jerzy Jajte-Pachota, Ziemowit Kalinowski, Henryk Kozakiewicz, Przemysław
  Markiewicz, Eugeniusz Mąka, Krzysztof Mętrak, Agata Michałek-Budzicz,
  Wojciech Oberc, Ryszard Pyzik, Tadeusz Rola, Marian Stach, Artur Then,
  Andrzej Zapałowski, Przemysław Zawadzki, pośmiertnie Ryszard Skóra

  Złoty Krzyż Zasługi – Jan Godłowski

  Listy gratulacyjne dla świętujących Jubileusz Konfederatów nadesłali:
  – Marszałek Senatu Zbigniew Romaszewski
  – Prezes NBP Sławomir Skrzypek
  – w imieniu Premiera Donalda Tuska – Sławomir Nowak Sekretarz Stanu i
  Szef Gabinetu Politycznego Premiera
  – Marszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela

  Referaty wygłosili przywódcy i założyciele KPN: Leszek Moczulski, Adam
  Macedoński, Krzysztof Król, Dariusz Wójcik, Krzysztof Bzdyl, a z IPN
  Marcin Kasprzycki.
  W długotrwałych zabiegach Komitetu Jubileuszu o wydźwignięcie rocznicy
  30-lecia do rangi wielkiego święta Konfederacji Polski Niepodległej
  zasadniczą rolę odegrał Premier Jan Olszewski, który podjął zdecydowane
  działania na rzecz nobilitacji zapomnianego przez RP wkładu działaczy
  KPN w odzyskiwanie niepodległości.

  Uroczystość 11. września poprzedzona była w przeddzień ogólnopolską
  sesją naukową organizowaną przez IPN, w ramach której po raz pierwszy w
  dwudziestoleciu III Rzeczpospolitej przedstawiony został całościowy
  wkład KPN w walkę o niepodległość.

  Wyrazy głębokiej wdzięczności i serdeczne podziękowania, w imieniu
  Komitetu Jubileuszu 30-lecia KPN, przekazuje Lechowi Kaczyńskiemu
  Prezydentowi RP, Premierowi Janowi Olszewskiemu, Januszowi Kurtyce
  Prezesowi IPN oraz Bogdanowi Klichowi Ministrowi Obrony Narodowej.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Zygmunt Łenyk
  Przewodniczący Komitetu Jubileuszu 30-lecia KPN

 5. nfajw said

  Przyjaciele,

  dołączając się do IPN serdecznie zapraszam na wystawę „Konfederacja
  Polski Niepodległej w 30 rocznicę powstania”, której otwarcie odbędzie
  się 4. listopada br. o godz. 12.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
  w Krakowie, ul. Rajska 1.

  Wystawa ta jest bardzo ważnym wydarzeniem naszych obchodów jubileuszowych.

  W załączniku zaproszenie na otwarcie wystawy.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Zygmunt Łenyk
  Przewodniczący Komitetu Jubileuszu 30-lecia KPN

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: