W Krakowie i okolicach

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU

Posted by jw w dniu Marzec 11, 2009

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU 

(wsparcie Krakowian dla  Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce)

Parlament Unii Europejskiej  większością głosów , uchwalił by  dzień 23 sierpnia 2009 roku, był obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu.

Jest to ze wszech miar inicjatywa słuszna i potrzebna. Od  zakończenia wojny  minęło już    70 lat , choć  skutki stalinowskiego panowania w Rosji  i b.  krajach satelitarnych są nadal odczuwalne.

W minionych  70 tatach  weszły w życie społeczne nowe pokolenia, które nie mają świadomości  ogromu stalinowskich  i hitlerowskich  zbrodni. Istnieje  także   obawa, że nowe pokolenia nie będą w stanie pojąć ogromu  zbrodni obu tych totalitaryzmów:  represji , szkód,  krzywd, poniżenia człowieka.

Zwłaszcza trudno zrozumieć , ludziom na Zachodzie, którzy nie doświadczyli  bezpośrednio stalinowskich  represje,  ogromu  zbrodni  sowieckich .

Istnieje uzasadniona obawa , że  będą próby zdominowania   tematyki obchodów   dotyczącej   nazizmu i hitlerowskiego faszyzmu, natomiast mniej obiektywnie  traktowane zbrodnie stalinowskie. Może  być np. nadmiernie eksponowana tematyka hitlerowskich obozów koncentracyjnych i holokaustu , a  pomniejszanie zbrodni stalinowskich : obozów koncentracyjnych zwanych w sowietach łagrami,  zsyłek milionów niewinnych ludzi różnych narodowości na Sybir i do innych zabójczych  dla człowieka miejsc . 

Ofiary  stalinizmu , doznawały okrutnych cierpień i krzywd  przez kilkadziesiąt , a nie przez 6 lat hitlerowskiej okupacji.  Zmuszane były do zabójczej, niewolniczej pracy, więzione w łagrach, (sowieckich obozach koncentracyjnych), skazywane bez sądów  na śmierć . Ludzie umierali z wycieńczenia pracą,   z głodu, chorób, zimna . Zachód wie wiele o obozach  koncentracyjnych i krematoriach hitlerowskich, a nie ma pojęcia o istnieniu podobnych w sowieckiej Rosji ;  i tzw.  „białych krematoriach” gdzie zabijano ludzi za pomocą mrozu, głodu, chorób i wycieczenia zabójczą pracą , o Sybirze i innych miejscach  katowni , gdzie mordowano setki tysięcy ludzi  , topiono więźniów w morzu, rozstrzeliwano tysiące urojonych wrogów , tylko dlatego że  mogliby  być  potencjalnie niewygodni w przyszłości dla Związku Radzieckiego. 

Stalin przesiedlał całe narody, pod różnymi pretekstami, lub bez żadnego pretekstu. Wciąż odkrywane  są miejsca masowych grobów: Katyń, Miednoje, Charków; to tylko przykładowe  miejsca masowych mordów  sowieckich,  gdzie bez sądów wymordowano tysiące polskich oficerów, policjantów pograniczników, urzędników państwowych, a winą przez dziesiątki lat próbowano  obciążyć hitlerowców. 

W odróżnieniu od skrupulatnie prowadzonej ewidencji zbrodni przez hitlerowski reżim ,  ofiary  stalinowskie  do dziś są niepoliczalne. Szacuje się , że tylko w latach dwudziestych  na Ukrainie w czasie wywołanego  sztucznie głodu, uśmiercono  około 20 milionów ludzi: starców, chorych, kobiet i dzieci.  W XX wieku , w cywilizowanej Europie, na Ukrainie  dochodziło nawet  do kanibalizmu. Silniejsi zjadali słabszych, najczęściej bezbronne ,małe dzieci. 

Aleksander Sołżenicyn szacuje , że  w okresie stalinowskim, tzn. od 1917  do 1956 roku,  wymordowano  około 60 milionów  ludzi w Związku Radzieckim i w krajach satelitarnych,  w Polsce, Czechach , na Węgrzech…  Dlatego trzeba  uniknąć jednostronnego wyolbrzymiania zbrodni hitlerowskich, a pomniejszania win stalinowskich. 

Trzeba  umożliwić społeczeństwom  Zachodu poznanie obiektywnej prawdy o obu zbrodniczych systemach. Ukazać ogrom zbrodni ludobójstwa, okrucieństw stalinowskich, podając fakty, dowody, relacje ofiar, które przeżyły sowieckie piekło … Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, posiada  w swoim archiwum wiele dokumentów i relacji utrwalonych w formie pisemnej, fonicznej, video,  fotograficznej  stalinowskiego ludobójstwa.

Oczekuje jednak w różnej  formie pomocy. Za zgodą organizacji i osób  wspierających działalność , Komitet będzie informował w Internecie i w innych dostępnych  mu formach. Dokumenty te wymagają jednak rzetelnego opracowania.

O ich jakości  i wartości dokumentalnej świadczy załączony tekst   pt. „ Bez Nienawiści”, którego nie można do tej pory  upowszechnić  państwie, podobno, obywatelskim i  „bez cenzury”.  Dokument   ten jest zbudowany z fragmentów relacji ofiar stalinizmu,  z przeżyć  osobistych i cierpień osób najbliższych , zadanych  na „nieludzkiej” ziemi ,  w okresie wojny i  w PRL.  

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zwraca się  do niezależnych organizacji i osób o postawach obywatelskich , patriotycznych, o włączenie się do przygotowań  uczczenia pamięci Ofiar stalinizmu. 

 Nie chodzi bowiem , o ów jeden „Dzień Pamięci”,  lecz o rzetelne przygotowanie  do przedstawienie prawdy o zbrodniach stalinowskich i dotarcie z nią do świadomości nowych pokoleń, zwłaszcza społeczeństw Zachodnich, które radzi by  pomniejszyć winy Związku Radzieckiego, bo z agresora stał się  on sprzymierzeńcem Zachodu;  ale dopiero , gdy niewdzięczne hitlerowskie Niemcy  napadły na niego, niedawnego  sojusznika  i współinicjatora  II wojny światowej, agresją na  Polskę  we wrześniu 1939 roku.

Do czasu pojawienia się  innego obywatelskiego, bardziej sprawnego  ośrodka koordynującego  przygotowania uroczystości Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu,  podejmuje się tej funkcji, na zasadzie prymus Inter pares (pierwszy spośród równych).

Jako pierwsze zadanie Komitet proponuje upowszechnić załączony tekst „Bez Nienawiści”, w kraju  i za granicą , w języku ojczystym  i w tłumaczeniach. Oczywiście czynniki oficjalne  uaktywnią się , ale tuż przed dniem Upamiętnienia Ofiar Stalinizmu i potraktuję je formalnie, biurokratyczni, eksponując tematy nazizmu i holocustu.  Komitet Ofiar Stalinizmu 

Komitet zwraca się do wszystkich, którzy mogą wesprzeć jego działanie ,finansowo , rzeczowo, technicznie, organizacyjnie,  o  kontakt.

Poparcie patriotyczne wyraża się w czynach, a nie w werbalnych deklaracjach szczerych chęci.

·        KONTAKT – tel. (48) 691830350; fax (48) 7809081, bezpośrednie połączenie do Polski z  USA i  Kanady- 6316049205Mail (Leszek Skonka)

·        Mail – stalinizm@wp.pl    pamiecnarodu@tlen.pl  skonka.leszek@gmail.com

KONTO – Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu,  Bank Pocztowy  O/Wrocław 31 1320 1999 2311 6535 2000 0001

Adres pocztowy : Leszek Skonka, 50-046 Wrocław, Sądowa 10/7  

Reklamy

Jedna odpowiedź to “MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU”

 1. nfajw said

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0439+0+DOC+XML+V0//PL
  Parlament Europejski ,

  – uwzględniając Konwencję ONZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,

  – uwzględniając następujące artykuły Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy: artykuł 1 – Konieczność przestrzegania praw człowieka, artykuł 2 – Prawo do życia, artykuł 3 – Zakaz tortur i artykuł 4 – Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,

  – uwzględniając rezolucję 1481 (2006) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie potrzeby międzynarodowego potępienia zbrodni totalitarnych reżimów komunistycznych,

  – uwzględniając art. 116 Regulaminu,

  A. mając na uwadze podpisany między Związkiem Radzieckim a Niemcami pakt Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r., który za sprawą tajnych protokołów dodatkowych podzielił Europę na dwie strefy interesów,

  B. mając na uwadze, że masowe deportacje, morderstwa i zniewolenie, popełnione w ramach aktów agresji stalinizmu i nazizmu, kwalifikują się do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,

  C. mając na uwadze, że w rozumieniu prawa międzynarodowego przedawnienie nie ma zastosowania do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości,

  D. mając na uwadze, że Europa słabo orientuje się w tym, jaki wpływ wywarł reżim radziecki na byłe komunistyczne republiki, oraz jakie było znaczenia jego okupacji dla obywateli tych krajów,

  E. mając na uwadze, że art. 3 decyzji 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej na okres 2007-2013 program „Europa dla obywateli” w celu promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego(1) wzywa do wsparcia działania „Aktywna pamięć europejska”, którego celem jest zapobieżenie powtórzeniu się zbrodni nazizmu i stalinizmu w jakiejkolwiek formie,

  1. proponuje, by dzień 23 sierpnia ogłosić Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu celem upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji naszego kontynentu;

  2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy parlamentom państw członkowskich:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: