W Krakowie i okolicach

“SZLAKAMI HISTORII”, konkurs w sam raz na wakacje, także na terenie Krakowa i okolic

Posted by jw w dniu Lipiec 25, 2009

Szlakami historii

KONKURS “SZLAKAMI HISTORII”

Niezalezna.pl, 22-07-2009


Twoja okolica ( także w rejonie Krakowa) kryje nieopisane do tej pory w podręcznikach ani przewodnikach turystycznych trasy i miejsca związane z historią Polski? A może chciałbyś, aby i inni poznali zasługi kogoś z Twojej rodziny lub znajomych, kto choćby w najmniejszym stopniu wpłynął na dzieje naszego kraju?

Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„Szlakami Historii”.

Najlepszych nagrodzimy!

Do 31 sierpnia br. czekamy na ciekawe propozycje tras turystyczno-edukacyjnych znajdujących się na terenie całej Polski oraz związanych z jej historią.

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną

szlakamihistorii@bbn.gov.pl

lub na adres:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,

ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa

z dopiskiem: „Szlakami Historii”.

Oprócz szczegółowego opisu tras i miejsc wartych odwiedzenia, a także postaci z nimi związanymi, prosimy o dołączanie map, rysunków lub fotografii obrazujących prezentowany szlak. Relacje świadków wydarzeń będą dodatkowo premiowane. 

Konkurs „Szlakami Historii” jest doskonałą szansą i sposobem na wypromowanie swojej okolicya także przyczynia się do odkrywania, nieopisywanych dotychczas w podręcznikach i innych wydawnictwach – wydarzeń historycznych, miejsc i bohaterów naszego kraju.


Spośród nadesłanych prac, 14 września br. jury wybierze najlepsze, które zostaną nagrodzone i wyróżnione. Ponadto najciekawsze propozycje tras prezentować będziemy na stronach portalu Niezalezna.pl oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego – http://www.bbn.gov.pl


Wspólna inicjatywa portalu Niezalezna.pl i Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma na celu propagowanie wiedzy historycznej i patriotycznej, a przede wszystkim zachęcanie do aktywnego poznawania mniej znanych zakątków Polski oraz wydarzeń związanych z jej przeszłością.

REGULAMIN  KONKURSU

Reklamy

Jedna odpowiedź to ““SZLAKAMI HISTORII”, konkurs w sam raz na wakacje, także na terenie Krakowa i okolic”

 1. nfajw said

  http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/517/1776/Regulamin_Konkursu_quotSzlakami_Historiiquot.html

  REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

  „SZLAKAMI HISTORII”

  1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu „Szlakami Historii” (zwanego dalej Konkursem) są portal Niezalezna.pl oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
  2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr4, poz. 27 z późn. zm.).
  3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
  4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  5. Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu nagród jest ostateczna i prawnie wiążąca, nie przysługuje od niej odwołanie.
  6. Celem Konkursu jest prezentacja prac propagujących historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń po 1939 roku; zachęcenie obywateli naszego kraju do poszerzania wiedzy historycznej; ukazanie Polski jako nowoczesnego i otwartego kraju o niezwykle bogatej historii.
  7. Z możliwości uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie Kapituły Konkursu, pracownicy portalu Niezalezna.pl oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego związani z obsługą konkursu oraz ich najbliższe rodziny.
  8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac poprzez ich publikację w Internecie na stronach internetowych Organizatorów Konkursu oraz ich utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym do wytwarzania ich egzemplarzy techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
  10. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.

  PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

  11. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac.
  12. Technika wykonania prac jest dowolna.
  13. Prace winny nawiązywać formą do przewodników turystycznych.
  14. Prace winny zawierać propozycje tras turystyczno-edukacyjnych na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i wydarzeń nie opisywanych wcześniej w literaturze.
  15. Prace winny zawierać: mapę z wyznaczoną trasą turystyczną i wyszczególnieniem kluczowych punktów związanych z historią Polski; część opisową zawierającą opis szlaku turystycznego oraz opis historycznych wydarzeń, które wydarzyły się na trasie szlaku lub w jego okolicach; źródła. Przy ocenie prac uwzględniane będą również takie elementy jak: relacje świadków wydarzeń historycznych, historyczne zdjęcia oraz dokumenty.
  16. Przedstawiane w pracach wydarzenia winny być związane z historią Polski począwszy od 1 września 1939 roku.
  17. Prace zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z faktami historycznymi.
  18. Prace należy przesłać na drogą elektroniczną na adres: szlakamihistorii@bbn.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul Karowa 10, 00-909 Warszawa; z dopiskiem: Konkurs „Szlakami Historii”. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
  w Konkursie.
  19. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie wcześniej nie publikowane lub upubliczniane.
  20. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Organizatorzy Konkursu informują uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatorów, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz informacji o kolejnych akcjach i konkursach organizowanych przez Organizatorów konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  TERMINARZ

  21. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 sierpnia 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).
  22. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
  23. Organizatorzy powołują Kapitułę Konkursu. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz historycy.
  24. Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 14 września 2009 roku.
  25. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
  26. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
  27. Wyniki konkursu zostaną podane na stronach internetowych Organizatorów: http://www.niezalezna.pl oraz http://www.bbn.gov.pl,
  28. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora listownie.

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  29. Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody oraz wyróżnienia.
  30. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. O terminie przyznania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

  PRZEPISY KOŃCOWE

  31. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad, przyznania nagród lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.
  32. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem mailowym: szlakamihistorii@bbn.gov.pl.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: