W Krakowie i okolicach

Archive for Listopad 2009

Migawki z protestu przeciwko sesji PAU “ku czci” Szeptyckiego

Posted by jw w dniu Listopad 25, 2009

 

 

 

  

Protest przeciwko sesji PAU „ku czci” Szeptyckiego
https://krakjw.wordpress.com/2009/11/25/protest-przeciwko-sesji-pau-ku-czci-szeptyckiego/

Reklamy

Posted in Imprezy, uroczystości, Krakowski Klub Gazety Polskiej, Reakcje krakowian | Otagowane: , , | 21 Komentarzy »

Protest przeciwko sesji PAU „ku czci” Szeptyckiego

Posted by jw w dniu Listopad 25, 2009

Migawki z protestu przeciwko sesji PAU “ku czci” Szeptyckiego

https://krakjw.wordpress.com/2009/11/25/migawki-z-protestu/

Posted in Imprezy, uroczystości, Krakowski Klub Gazety Polskiej, Reakcje krakowian | Otagowane: , , , | 5 Komentarzy »

Pikieta przeciwko sesji „ku czci” hitlerowskiego kolaboranta Andrzeja Szeptyckiego

Posted by jw w dniu Listopad 21, 2009

Pikieta  przeciwko sesji

„ku czci” hitlerowskiego kolaboranta

Andrzeja Szeptyckiego.

Pikieta odbędzie się

w środę 25 listopada o godz. 10.30

przed budynkiem Polskiej Akademii Umiejętności

przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Organizatorzy, czyli środowiska kresowe i patriotyczne, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału.

25 listopada – pikieta przeciwko gloryfikacji Szeptyckiego

Protest przeciwko sesji ku czci Andrzeja Szeptyckiego

Tekst zamieszczony (blog Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego) na prośbę protestujących organizacji i środowisk.

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał

Stanisław Dziwisz

Metropolita Krakowski ul. Franciszkańska 3 , 31-004 Kraków

Wielce Szanowny Pan

Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, 30-016 Kraków

Z niedowierzaniem i oburzeniem środowisko naukowe oraz środowiska patriotyczne, niepodległościowe i kresowe przyjęły wiadomość, że szacowna instytucja, jaką jest Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, reaktywowana po wielu latach panowania kłamstwa w życiu publicznym i naukowym, przyjęła patronat nad konferencją, której wymowa i cele zdają się jednoznacznie wskazywać na gloryfikację jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci okresu II wojny światowej na terenach okupowanej Polski – hitlerowskiego kolaboranta, arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego. Jak na ironię, tytuł owej konferencji, poświęcony temu kolaborantowi, brzmi: „Metropolita Andrzej Szeptycki – człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu”.

Szokującą sprawą jest również fakt, że w programie konferencji nie przewidziano ani jednego  referatu, który byłby krytyczny wobec działalności Andrzeja Szeptyckiego. Do udziału w panelach nie zaproszono także wielu znanych fachowców od spraw polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku. Wolność nauki otwiera drogę do tego, aby dyskutować o wszystkich problemach historycznych i współczesnych. Wymaga ona jednak również tego, aby umożliwić demokratyczną debatę. Ten warunek nie został spełniony. Konferencja tak przygotowana nie pełni żadnych funkcji naukowych, lecz wyłącznie propagandowe.

W obliczu tendencyjności owej konferencji, trzeba przypomnieć kilka podstawowych faktów, dotyczących owego „człowieka Kościoła” i „męża stanu”. Ów hierarcha, obywatel Drugiej Rzeczypospolitej, dopuścił się całego szeregu hańbiących występków, wśród których wymienić należy m.in.

1)      Działanie na szkodę państwowości polskiej.

2)      Wspieranie nacjonalizmu ukraińskiego.

3)      Wspieranie agresji hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej (w tym. m.in. modlitwy w cerkwiach w intencji wojsk niemieckich i list dziękczynny do Adolfa Hitlera).

4)      Brak sprzeciwu wobec ludobójstwa dokonywanego przez znaczną część wiernych greckokatolickiej metropolii we Lwowie, wspierających zbrodnicze działania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (list pasterski „Nie zabijaj” nie wymienia Polaków i Żydów).

5)      Brak reakcji na aktywny udział niektórych greckokatolickich duchownych w zbrodniczych akcjach OUN-UPA.

6)      Zgoda na oddelegowanie duchownych do 14 Dywizji SS „Galizien”.

7)      Zgoda na uroczystą inaugurację działalności tejże Dywizji w katedrze św. Jura we Lwowie ( 28 marca 1943 r., mszę św. celebrował ks. biskup Jozef Slipyj, a kazanie wygłosił ks. mitrat Wasyl Łaba).

Z najwyższym ubolewaniem stwierdzamy, że instytucja PAU pozwala na relatywizowanie niewyobrażalnych cierpień i ludobójstwa, ofiarą którego z rąk formacji OUN-UPA i SS Galizien padło około dwustu tysięcy bestialsko zgładzonych Polaków (w tym także wielu księży rzymskokatolickich) oraz wiele tysięcy Żydów i przedstawicieli innych narodowości, będących obywatelami Drugiej Rzeczypospolitej, w tym także tych Ukraińców, którzy sprzeciwiali się opętańczej ideologii Dmytra Doncowa, Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. Większość tych ofiar do dziś nie ma swych grobów, a próby upamiętnienia ich męczeństwa spotykają się ze sprzeciwem współczesnych nacjonalistów ukraińskich.

Z niepokojem obserwujemy w naszym kraju coraz wyraźniejsze zjawisko relatywizowania historii i dekonstrukcji podstawowych jej ustaleń, czego ostatnim przykładem było uhonorowanie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II doktoratem h.c. prezydenta Wiktora Juszczenki, gloryfikatora zbrodniczych formacji OUN-UPA i SS Galizien.

Zamazywanie granic pomiędzy zbrodnią i zdradą a szlachetnością i wiernością elementarnym zasadom jest jaskrawym przejawem intelektualnego i moralnego nihilizmu, który jest groźny zarówno dla nauki, jak i życia społecznego. Podstawowym zaś zadaniem instytucji naukowej, jaką jest Polska Akademia Umiejętności, jest poszukiwanie Prawdy i nieustanne trwanie przy niej. Naszym zdaniem jakiekolwiek formy honorowania hitlerowskiego kolaboranta, kiedy żyją jeszcze świadkowie ludobójstwa, godzi w podstawową wartość, jaką jest Prawda, nade wszystko nie licuje z zadaniami, które stoją przed państwową instytucją naukową.

Wyrażamy także oburzenie, że współpatronat z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem powierzono lwowskiemu arcybiskupowi greckokatolickiemu Ihorowi Wozniakowi, który gloryfikuje nacjonalistów ukraińskich, poświęcając m.in. 13 października 2007 r.  pomnik Stepana Bandery we Lwowie. Nasze oburzenie dotyczy też patronatu medialnego, objętego przez ukraińskojęzyczne „Nasze Słowo”, które od lat atakuje osoby broniące prawdy o Kresach Wschodnich i dokonanym tam ludobójstwie.

Niniejszym zapowiadamy akcję protestacyjną w dniu rozpoczęcia omawianej konferencji.  Nasza akcja nie jest wymierzona ani w Kościół katolicki obrządku greckokatolickiego, ani w naród ukraiński. Domagamy się jedynie zaprzestania gloryfikacji Andrzeja Szeptyckiego, który w opinii polskich środowisk kresowych i kombatanckich ponosi moralną i polityczną współodpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez OUN-UPA.

Z wyrazami poważania

Linki do listu sygnatariuszy:

Nazwiska od A do D

Nazwiska od D do K

Nazwiska od L do R

Nazwiska od R do Ż

Do dnia 20 listopada podpisało 557 osób, w tym pracownicy naukowi różnych uczelni i przedstawiciele organizacji społecznych.  Pozostałe podpisy wciąż są zbierane

25–26.11.2009

Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Międzynarodowa sesja organizowana przez

Fundację Rodu Szeptyckich,

Polską Akademię Umiejętności,


Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

Fundację im. Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej,


Katedrę Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metropolita Andrzej Szeptycki –

człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu

Więcej  o pikiecie, Kresach i sprawie Szeptyckiego

na blogu Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Lustracja

Polskiej Akademii Umiejętności

List metropolity Andrzeja Szeptyckiego do Adolfa Hitlera – 23.09.1941

„Jego Wysokość Fuhrer Wielkiej Rzeszy Niemieckiej – Adolf Hitler

Wasza Ekscelencjo!

Jako zwierzchnik katolickiej Cerkwi, przekazuję Waszej Ekscelencji serdeczne poważania z okazji zajęcia stolicy Ukrainy, zlotowierzchniego miasta nad Dnieprem – Kijowa….

Widzimy w Panu, niezwyciężonego wodza niezrównanej i sławnej Armii Niemieckiej. Sprawa zniszczenia i wykorzenienia bolszewizmu, jaką Pan, jako Fuhrer Wielkiej Rzeszy Niemieckiej przyjął za cel w tym pochodzie, zaskarbia Waszej Ekscelencji wdzięczność całego chrześcijańskiego świata. Ukraińska Cerkiew grekokatolicka wie o historycznym znaczeniu potężnego ruchu Narodu Niemieckiego pod Pańskim kierownictwem. Będę się modlił do Boga o błogosławieństwo zwycięstwa które się stanie rękojmią trwałego pokoju dla Waszej Ekscelencji, Armii Niemieckiej i Niemieckiego narodu.

Z osobistym szacunkiem. Andrzej hrabia Szeptycki – metropolita.”

List metropolity Andrzeja Szeptyckiego do Józefa Stalina – październik 1944

„Po zwycięskim pochodzie od Wołgi do Sanu, przyłączyliście na nowo* zachodnie ukraińskie ziemie do Wielkiej Ukrainy (USRR). Za spełnienie tych testamentalnych pragnień i zmagań „Cały świat chyli czoło przed Wami (…)

Ukraińców, którzy od wieków uważali się za jeden naród i chcieli być zjednoczeni w jednym państwie, składa Wam naród ukraiński serdeczne dzięki. Te światłe pociągnięcia wywołały i w naszej Cerkwi nadzieję, że Cerkiew jak i cały naród znajdzie w ZSRR pod Waszym przewodem pełna swobodę pracy i rozwoju w dobroci i szczęściu (…)”

 

 • Migawki z protestu przeciwko sesji PAU “ku czci” Szeptyckiego

 • Protest przeciwko sesji PAU “ku czci” Szeptyckiego

 •  

  Posted in Imprezy, uroczystości, Krakowski Klub Gazety Polskiej, Reakcje krakowian | Otagowane: , , , , | 1 Comment »

  Migawki z pikiety na okoliczność doktoratu h.c. Michnika

  Posted by jw w dniu Listopad 18, 2009

   

   

   

   

  Pikieta na okoliczność dr h.c. Michnika

  Errata do wystawy “Adam Michnik – historyk i twórca historii”

  Doktorat honoris causa dla Adama Michnika

  Galeria

  http://www.darpoint.pl/pages/galeria_0.htm

  Posted in Krakowski Klub Gazety Polskiej, Reakcje krakowian | Otagowane: , , , | 4 Komentarze »

  Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim autorem książki „Teresa, Trawa, Robot”

  Posted by jw w dniu Listopad 17, 2009

  Klub „Gazety Polskiej” w Krakowie

   zaprasza na spotkanie z

   Wojciechem Sumlińskim,  

  autorem książki „Teresa, Trawa, Robot”

   ukazującej nieznane fakty śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,

  18 listopada, godz. 18,

   kawiarnia Molier’e, ul. Szewska 4.

  Spotkanie poprowadzi Stefan Melak

   z Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki.

   

  Opis książki Teresa Trawa Robot :

  Książka Wojciecha Sumlińskiego Teresa, Trawa, Robot. Największa operacja komunistycznych służb specjalnych zbliża czytelnika do poznania prawdy o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki.

  Zakłamany proces toruński, który doprowadził do skazania czterech sprawców zamieszanych w zabicie księdza Jerzego, miał w założeniu umocnić władzę Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Zdawałoby się, że zchwilą politycznej transformacji rewizja tego procesu jest możliwa. Otóż jak dotąd nie jest.

  Znane z podsłuchu i publikowane tutaj rozmowy bliskich pułkownika Adama Pietruszki ukazują stan świadomości ludzi, którzy czują się zdradzeni i oszukani przez najwyższych przedstawicieli władz PRL. Nie mają złudzeń co do metod: są szantażowani i gotowi są szantażować, wiedzą, z kim mają do czynienia („banda Łobuzów” – mówi o nich żona Pietruszki, „Kiszczak poświęci wszystkich, byleby samemu się ratować” – mówi syn i dalej cynicznie stwierdza: „trzeba się odciąć od tego kraju, od tego narodu, trzeba zacząć dbać o własną dupę, trzeba odkuć się, niech to państwo w gruz się wali”, głoszą słowa, które są przecież zasadą dzisiejszych władz).

  Bliscy płk. Pietruszki chcą ponownego procesu, bo wiedzą, kto ponosi główną odpowiedzialność za zbrodnię.

  Tymczasem wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Jerzego nie chcą sprawcy, ale nie chcą też ci, którzy sprawców kryją – władza III RP poczuwa się do ciągłości z władzami i dziedzictwem PRL-u.

  W ten sposób morderstwo popełnione na księdzu Jerzym

  staje się aktem założycielskim III RP.

  Stąd się biorą zastraszanie i likwidowanie świadków, matactwa, gry operacyjne, zamykanie ust tym, którzy prawdy szukają i chcą być jej świadkami, mimo osobistego zagrożenia.

  Tak zwana demokracja bez prawdy przemienia się, zgodnie z przestrogą i proroctwem Jana Pawła II,w zakamuflowany totalitaryzm. Dziękuję autorowi za odwagę i wytrwanie.

  Ksiądz Stanisław Małkowski

  ♣ 

  Stefan Melak,  w Wikipedii

  ps. Jan Ostrogski, Lida A., . Wilno Z. (ur. 13 sierpnia 1946 w Warszawie) – działacz niepodległościowy okresu PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, dziennikarz.

  Syn Józefa Melaka i Donaty Mazińskiej, ma braci: Andrzeja, Arkadiusza i Sławomira. W latach 1965-1974 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1968 uczestniczył w wydarzeniach marcowych. W 1974, razem z braćmi, założyli Krąg Pamięci Narodowej. W 1979 r. z inspiracji Stefana Melaka i ks. Wacława Karłowicza powstał Konspiracyjny Komitet Katyński.

  Kierował głośną konspiracyjną akcją ustawienia 31 lipca 1981 w tzw. Dolince Katyńskiej na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie pierwszego w Polsce „Pomnika Katyńskiego”, który był wykonany z granitu przez Arkadiusza Melaka i ważył kilka ton. Pomnik ten po kilku godzinach został usunięty po interwencji ambasady radzieckiej. W obronie zrabowanego pomnika występował nawet I Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Oliwie. Odzyskany został dopiero w lipcu 1989 r. Ponowne postawienie i odsłonięcie monumentu nastąpiło 8 września 1995 roku.

  Melak był internowany przez władze komunistyczne za działalność antykomunistyczną oraz udział w zjazdach Solidarności. Po zwolnieniu aktywnie uczestniczył w działalności podziemnej Solidarności, min. zajmując się wydawaniem w tzw. drugim obiegu książek o tematyce katyńskiej. Był wydawcą i redaktorem konspiracyjnego Wydawnictwa Polskiego, w którym w latach 19831989 wydał kilkanaście pozycji książkowych oraz liczne plakaty, ulotki, broszury itp. Organizował też druk i kolportaż wielu tytułów prasy podziemnej Solidarności.

  Z jego inspiracji w 1991 r. w Miednoje i Charkowie postawiono krzyże upamiętniające Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

  W był 2007 członkiem Komitetu Honorowego Poparcia partii Prawo i Sprawiedliwość. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa i działaczem Stowarzyszenia Olszynka Grochowska.

  Publikuje na łamach Gazety Polskiej i Naszego Dziennika[1]

  11 listopada 2006 odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. [2]

  Posted in Krakowski Klub Gazety Polskiej, Spotkania | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »