W Krakowie i okolicach

Archive for the ‘Apele’ Category

Także krakowianie manifestują w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Posted by jw w dniu Październik 14, 2010

APEL

Zapraszamy środowiska niepodległościowe, stowarzyszenia osób represjonowanych, internowanych i więzionych w latach PRL, środowiska Solidarności do wzięcia udziału w dniu 12 grudnia 2010 roku w manifestacji w Warszawie w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Naszym obowiązkiem jest:

– przypomnienie zbrodni stanu wojennego i osób odpowiedzialnych za nie.

– domaganie się uchwalenia stosownych ustaw sejmowych, które pozwolą na ukaranie członków WRON.

– ponowienie naszych Apeli do Sejmu, Senatu i Prezydenta o uchwalenie ustawy
o pomocy materialnej i lekarskiej dla osób represjonowanych z powodów politycznych
w latach 1956–89.

Chcemy jeszcze raz przypomnieć naszym rodakom, jak ogromne i nieodwracalne straty zostały spowodowane przez wprowadzenie stanu wojennego i jaką rolę odegrał
w tym wszystkim wieloletni agent moskiewski Wojciech Jaruzelski.

Wystąpimy z apelem do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera o szybkie zakończenie prac nad ustawą socjalną, która objęłaby pomocą finansową i inną wszystkie osoby represjonowane w latach 1956-89 z powodu walki o wolną i niepodległą Polskę oraz prawa człowieka. Uchwalenie przez państwo nowego odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności dla tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, jest pozytywnym kierunkiem ale niedostatecznym.

Przyjeżdżamy więc do Warszawy z wielkim apelem o prawdę i sprawiedliwość, nie tylko dla nas, uczestników tamtych wydarzeń, ale i dla całego społeczeństwa. Apelujemy do wszystkich o przyjazd. Bądźmy solidarni, tak jak w tamtych dniach sierpnia 1980 r.

Wszystkie wymienione w Apelu organizacje prosimy o wybranie Koordynatorów Wyjazdu i kontakt z Krzysztofem Bzdylem, który poda szczegóły manifestacji
w Warszawie.

Za Komitet Organizacyjny Akcji:

  1. Krzysztof Bzdyl – Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89,

tel. 12-411-4148, e-mail: kbzdyl@o2.pl,

  1. Piotr Hlebowicz – Solidarność Walcząca, Wydział Wschodni,

  2. Adam Kalita – Solidarni dla Niepodległości,

  3. Stanisław Płatek – Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego,

tel. 32-204-5686, e-mail: stanisław.platek@chello.pl

  1. Leszek Jaranowski-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych,

  2. Krzysztof Durek – Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych „Godność”,

  3. Grzegorz Surdy – działacz opozycji antykomunistycznej,

  4. Lech Dziewulski – działacz opozycji antykomunistycznej,

  5. Sławomir Karpiński – Solidarność Walcząca – WarszawaKraków, dnia 26.08.2010 r.

Oświadczenie

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie popiera inicjatywę środowisk opozycji antykomunistycznej i stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych reprezentowanych przez prezesa Związku Konfederatów Polski Niepodległej przeprowadzenia ogólnopolskiej manifestacji w dniach 12 i 13 grudnia w Warszawie w 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

W tych dniach będzie przypomniana rola twórcy stanu wojennego, zdrajcy i agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego w niszczeniu aspiracji wolnościowych i niepodległościowych społeczeństwa, w dokonywaniu mordów politycznych przez podległe mu służby specjalne, czy też w uwięzieniu blisko 40 tys. Polaków, których nie udało się zastraszyć innymi metodami. Podobnie jak organizatorzy manifestacji uważamy, że parlament powinien uchwalić stosowną ustawę, która by umożliwiła zdegradowanie Jaruzelskiego do stopnia szeregowca i pozbawienie go wszystkich polskich odznaczeń.

Porozumienie wyraża również swoje poparcie dla starań środowisk niepodległościowych, antykomunistycznych i tych, którzy bronili podstawowych praw człowieka i obywatela o objęcie osób represjonowanych i więzionych w latach 1956-89 sejmową ustawą gwarantującą im pomoc finansową i lekarską, tzw. ustawą o pomocy dla osób represjonowanych.

Sekretarz Porozumienia  Przewodniczący Porozumienia

Stanisław Palczewski          Edward Jankowski


Reklamy

Posted in Apele | Leave a Comment »

Krakowianie apelują o dymisję ministra Andrzeja Kunerta

Posted by jw w dniu Sierpień 27, 2010

Kraków, 27.VIII 2010

Prezes Rady Ministrów RP

Pan Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze!

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do Pana o udzielenie dymisji sekretarzowi generalnemu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa doktorowi Andrzejowi Kunertowi w związku z wykazaną przez niego ignorancją i złą wolą w sprawie pomnika czerwonoarmistów w Ossowie, a następnie za uzasadnianie tej decyzji kłamstwami.

Porozumienie już kilkakrotnie, poprzez swojego rzecznika dr. Jerzego Bukowskiego, określało fakt wybudowania pomnika z granitu szwedzkiego, otoczonego przez 22 symboliczne bagnety dla poległych w czasie Bitwy Warszawskiej bolszewików za czyn skandaliczny i haniebny.

Na naprawy rozsypujących się cementowych grobów żołnierzy polskich, ROPWiM nie ma pieniędzy, nieoczekiwanie pojawiają się one natomiast, kiedy pada kuriozalna propozycja zbudowania okazałego pomnika najeźdźcom, którzy przynosili spustoszenie i śmierć również dla ludności cywilnej.

Sekretarz generalny Rady dr Andrzej Kunert, mimo licznych głosów protestu, nie był zdolny przyznać się błędnej decyzji, a odpowiadał na nie w mediach przy pomocy manipulacji słowami i pojęciami, posuwając się nawet do kłamstw.

Dr Kunert w punkcie centralnym mogiły postawił ogromny, granitowy krzyż prawosławny, a wiemy, że bolszewicy szli pod znakiem czerwonej gwiazdy, chcąc zniszczyć każdą religię. O tej gwieździe sekretarz generalny Rady twierdzi, jakoby bezcześciła mogiły bolszewików, a przecież oni nieśli ją z dumą na swych czapkach. Na jakiej podstawie dr Kunert uważa, że wszyscy ci żołnierze byli prawosławni?

O polskie groby na swoim terenie Rosjanie i Ukraińcy nie dbają tak, jak my o mogiły ich żołnierzy. Nasze cmentarze są budowane i remontowane za polskie pieniądze, a gdy ich nie ma, popadają w ruinę.

Dr Kunert okazał się, niestety, niezdolnym do dalszego pełnienia swojej funkcji nie tylko z powodu braku wyobraźni, zdolności logicznego myślenia, ale także posługiwania się kłamstwem. Dlatego z przykrością domagamy się jego szybkiego zdymisjonowania.

Sam pomnik i 22 granitowe bagnety sowieckie muszą być usunięte z Ossowa. Wielki krzyż prawosławny mógłby zostać przekazany np. na Świętą Górę Grabarkę – ważne miejsce kultu religijnego wyznawców prawosławia. Granitowe bagnety można by zaś przekazać kamieniarzom. Najeźdźcom z 1920 roku należy przygotować skromne, betonowe mogiły.

Takiego właśnie rozwiązania oczekujemy od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ale kierowanej już przez nowego sekretarza generalnego, ponieważ dr Andrzej Kunert nie ustając w żądaniu postawienie w Ossowie pomnika dla bolszewików utracił – naszym zdaniem – społeczne zaufanie, konieczne do piastowania wysokiego stanowiska państwowego.

Z poważaniem

Sekretarz POKiN             Przewodniczący POKiN

Stanisław Palczewski        Edward Jankowski

Posted in Apele, Reakcje krakowian | 7 Komentarzy »

Polacy (nie tylko krakowianie) bojkotują piwo marki LECH !

Posted by jw w dniu Lipiec 22, 2010

Od pewnego czasu media krakowskie zwracają uwagę na niestosowną reklamę piwa   „Zimny Lech” umieszczoną na dawnym  hotelu Forum naprzeciw wzgórza wawelskiego. Na ten wielki baner  turyści kierują wzrok po wyjściu z krypty ‚smoleńskiej’ po oddaniu hołdu Lechowi i Marii Kaczyńskim. Trudno aby nie mieli skojarzeń i to natychmiastowych.

Kampania Piwowarska S.A. nic sobie z tego nie robi, nie widzi nic niestosownego w takiej reklamie i chyba jedyną właściwą reakcją  na obecny stan rzeczy jest bojkot reklamowanego piwa , tak jak bojkotowaliśmy piwa firmy Carlsberg po niestosownej reklamie  (por Za obrazę Polaków – krakowianie bojkotują piwo Grupy Carlsberg)

Takiego piwa Polacy ( nie tylko krakowianie) nie piją !


.

Posted in Apele, Reakcje krakowian, Życie w mieście | Otagowane: , | 7 Komentarzy »

Komitet Krzyża Pamięci Jana Pawła II ma już swoją stronę internetową

Posted by jw w dniu Maj 23, 2010

UWAGA: Komitet Krzyża Pamięci Jana Pawła II

ma już swoją stronę internetową:


http://krzyz.wordpress.com/


Strona Komitetu Krzyża Pamięci Jana Pawła II

W obronie Krzyża na krakowskich Błoniach

Na stronie ( jeszcze w budowie) są już najważniejsze informacje :

dokumenty działań na rzecz postawienia Krzyża Pamięci Jana Pawła II na krakowskich Błoniach

ogłoszenia o najbliższych działaniach

linki do dotychczasowych fotoreportaży

itd.

Strona sukcesywnie będzie uzupełniana

Prośba o rozpowszechnianie informacji o stronie,


Posted in Apele, Krzyż na Błoniach | Otagowane: | 1 Comment »

Krakowianie w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji do wyjaśnienia katastrofy pod Smoleńskiem

Posted by jw w dniu Kwiecień 24, 2010

Krakowianie w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji

do wyjaśnienia katastrofy pod Smoleńskiem

(poparcie dla listu POKiN

można przedkładać w komentarzach do tego wpisu)

Lista popierających :

Krzysztof  Bzdyl

Józef Wieczorek

Bolesław Kosior

Stanisław Kumon

Stanisław Markowski

Adam Grelecki

Maksymilian Jamka

Bogusław Goleń

Zbigniew Paleczny

Renata Majchrowicz

Alicja Tracz

Ryszard Kosior

Kazimierz Bednarz

Józef Misiek

Iwona Brozek

Jadwiga Barbara Wielogórska

Jerzy Stolfa

Adam Przychoda

Lidia Skubik

Magdalena Pacura

Barbara Stanek
Teresa Stanek

Posted in Apele, Reakcje krakowian | Otagowane: , , , | 37 Komentarzy »