W Krakowie i okolicach

Posts Tagged ‘agresja sowiecka’

Rocznica 17 września 1939 r. w Parku Jordana

Posted by jw w dniu Wrzesień 17, 2010

Uroczystość poświęcona

pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego

i ofiar agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

w Parku Jordana

Migawki z uroczystości:


Filmy – fragmenty uroczystości na YouTube:

Odsłonięcie pomnika ks Z Peszkowskiego

Katyń – Roman Hnatowicz

10 KWIETNIA 2010 – wiersz Alicji Kondraciuk

Reklamy

Posted in Imprezy, uroczystości, Park Jordana | Otagowane: , , , , , | 3 Komentarze »

Pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego i ofiar agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

Posted by jw w dniu Wrzesień 5, 2010

Uroczystość poświęcona

pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego

i ofiar agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.


Park Jordana

17 września 2010 r. od godz. 14.50


Uroczystość poświęcona pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego

i ofiar agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

Uroczystość odbędzie się w plenerze parku i będzie się składać z dwóch połączonych ze sobą części:

  1. Uroczysta Msza św. w intencji polskich ofiar agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. . – koncelebra pod przewodnictwem ks. Bp. Albina Małysiaka z homilią o. Jerzego Pająka OFMCap – Kapelana Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków

(uroczystość prowadzi komentator liturgiczny o. Jan Maria Szewek OFMConv – rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów)

2. Odsłonięcie popiersia ks. Zdzisława Peszkowskiego – b. kapelana Rodzin Katyńskich

i Pomordowanych na Wschodzie – rzeźba dłuta salezjanina ks. Roberta Kruczka (fundatorka Krystyna Korytowska z Krakowa) i Apel Pamięci – Kompania Honorowa WP, czyta ………….

(te część prowadzi dr Jerzy Bukowski – rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich

i Niepodległościowych w Krakowie).

W oprawie uroczystości uczestniczą: Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne pod dyr. Roberta Kozłowskiego, warta honorowa Wojska Polskiego, Policji i Harcerzy, poczty sztandarowe, kombatanci i Kompania Honorowa 6 Brygady Powietrzno-Desantowej

w Krakowie, pod dowództwem…………………………………………………………..

Przebieg uroczystości:

14:50 – rozpoczęcie uroczystości – na wejście wojska pieśń Warszawianka 1831 (gra orkiestra)

Słowo wprowadzenia – o. J.M.Szewek OFMCoiw – rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów, ok.5 min.-zakończone zwróceniem uwagi na księży celebransów wychodzących z galerii parku

14:55 – przejście księży celebransów z pomieszczeń galerii parku do ołtarza – orkiestra gra i wierni śpiewają pieśń „Pod Twą Obronę”

– po wejściu księży do ołtarza orkiestra gra Bogurodzicę.

– ogólne powitanie uczestników uroczystości przez o. Jana Marię Szewka OFMConv – rzecznika krakowskiej prowincji franciszkanów.

– rozpoczęcie Mszy Św. pod przewodnictwem ks. bp. Albina Małysiaka

– czytanie (dr Włodzimierz Sygulski – przedstawiciel Miasta Wielunia),

– psalm responsoryjny, Alleluja (śpiewa siostra Sercanka)

– Ewangelia i homilia – o. Jerzy Pająk OFMCap – Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków

– modlitwa wiernych (Mieczysław Łabuś, Włodzimierz Sygulski),

– pieśń na ofiarowanie: ………………………………………….orkiestra,

– I pieśń eucharystyczna ” – ……………………………………………….orkiestra,

– II pieśń na komunię – ….….. ………………orkiestra (jeśli rozdawanie komunii będzie trwało)

– III pieśń na komunię – orkiestra i lud Boży,

– Błogosławieństwo,

– pieśń na zakończenie Mszy Św. „Boże coś Polskę” – orkiestra i lud Boży. (na przejście pod pomnik)

Orkiestra gra pieśń religijną, w tym czasie księża celebransi schodzą z ołtarza w otoczenie pomnika, o. Jan Maria Szewek zapowiada drugą część uroczystości, którą prowadzi dr Jerzy Bukowski – rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

ok. godz. 16 – rozpoczęcie II części

– prowadzący rozpoczyna ceremonię pod pomnikiem i wzywa do odegrania hymnu narodowego –śpiewają wszyscy,

– przemówienie Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego,

– przemówienie przedstawiciela Miasta Wielunia – dra Włodzimierza Sygulskiego ,

– orkiestra – pieśń „Gaude Mater Polonia„,

– odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Zdzisława Peszkowskiego – odsłonięcia dokonają: Prezydent Miasta Krakowa i Adam Macedoński – założyciel „Memoriału Katyńskiego” w Polsce.

Apel Pamięci i salwę honorową odda kompania honorowa 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie.

Apel odczyta oficer kompanii ………………………………..

-wiersz „KATYŃ” recytuje Roman Hnatowicz

Marsz Sybiraków” autor Marian Jonkajtis – śpiewa Franciszek Makuch, akompaniuje Zbigniew Huptyś

– wiersz „10 KWIETNIA 2010” recytuje autorka Alicja Kondraciuk – aktorka teatru „Stańczyk”

w Krakowie,

– złożenie kwiatów i wieńców – zapalenie świec – towarzyszą werble – (główne delegacje zapowiada prowadzący)

– Apel ks. Zdzisława Peszkowskiego (nagranie)

Orkiestra – Hymn Wojska Polskiego (Legiony)

– podziękowania uczestnikom uroczystości – Kazimierz Cholewa – Prezes Towarzystwa Parku im.dr Henryka Jordana

– orkiestra gra na zakończenie „Rotę”.

– pieśń patriotyczna w wykonaniu orkiestry – na odmaszerowanie wojska

ok. 17:30 – koniec uroczystości

Organizator uroczystości – Kazimierz Cholewa

Prezes Towarzystwa Parku im. dra Henryka Jordana

TOWARZYSTWO PARKU

im.dra Henryka Jordana

30-062 Kraków ,al.3-go Maja11

NIP: 677-21-75-004

Tel.12-633-74-80 kom.609-157-418

e-mail:Kazimierz.cholewa@gmail.com

http://www.parkjordana.org

Posted in Imprezy, uroczystości | Otagowane: , , , | 4 Komentarze »