W Krakowie i okolicach

Archive for Październik 2010

Misa Tango na 60-lecie Chóru Mariańskiego

Posted by jw w dniu Październik 24, 2010

Misa Tango na 60-lecie Chóru Mariańskiego

– przygotowania do koncertu w Filharmonii Krakowskiej

Reklamy

Posted in Imprezy, uroczystości, Krakowianie śpiewają i słuchają | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Krakowianie uczcili Ofiarę polityki nienawiści

Posted by jw w dniu Październik 19, 2010

W związku z dzisiejszymi tragicznymi wydarzeniami w łódzkim biurze Prawa i Sprawiedliwości , kluby „Gazety Polskiej” razem z Prawem i Sprawiedliwością zorganizowały akcję protestu przeciwko polityce nienawiści.

W Krakowie pod biurem Prawa i Sprawiedliwości przy ul Łobzowskiej 35  zebrało się kilkadziesiąt osób,    zapalając znicze i modląc się uczcili Ofiarę polityki nienawiści.

Posted in Krakowski Klub Gazety Polskiej, Reakcje krakowian | 3 Komentarze »

W Krakowie zaniepokojenie stanem nauczania historii

Posted by jw w dniu Październik 16, 2010

Posted in Listy, Reakcje krakowian | Otagowane: | 1 Comment »

Także krakowianie manifestują w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Posted by jw w dniu Październik 14, 2010

APEL

Zapraszamy środowiska niepodległościowe, stowarzyszenia osób represjonowanych, internowanych i więzionych w latach PRL, środowiska Solidarności do wzięcia udziału w dniu 12 grudnia 2010 roku w manifestacji w Warszawie w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Naszym obowiązkiem jest:

– przypomnienie zbrodni stanu wojennego i osób odpowiedzialnych za nie.

– domaganie się uchwalenia stosownych ustaw sejmowych, które pozwolą na ukaranie członków WRON.

– ponowienie naszych Apeli do Sejmu, Senatu i Prezydenta o uchwalenie ustawy
o pomocy materialnej i lekarskiej dla osób represjonowanych z powodów politycznych
w latach 1956–89.

Chcemy jeszcze raz przypomnieć naszym rodakom, jak ogromne i nieodwracalne straty zostały spowodowane przez wprowadzenie stanu wojennego i jaką rolę odegrał
w tym wszystkim wieloletni agent moskiewski Wojciech Jaruzelski.

Wystąpimy z apelem do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera o szybkie zakończenie prac nad ustawą socjalną, która objęłaby pomocą finansową i inną wszystkie osoby represjonowane w latach 1956-89 z powodu walki o wolną i niepodległą Polskę oraz prawa człowieka. Uchwalenie przez państwo nowego odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności dla tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, jest pozytywnym kierunkiem ale niedostatecznym.

Przyjeżdżamy więc do Warszawy z wielkim apelem o prawdę i sprawiedliwość, nie tylko dla nas, uczestników tamtych wydarzeń, ale i dla całego społeczeństwa. Apelujemy do wszystkich o przyjazd. Bądźmy solidarni, tak jak w tamtych dniach sierpnia 1980 r.

Wszystkie wymienione w Apelu organizacje prosimy o wybranie Koordynatorów Wyjazdu i kontakt z Krzysztofem Bzdylem, który poda szczegóły manifestacji
w Warszawie.

Za Komitet Organizacyjny Akcji:

  1. Krzysztof Bzdyl – Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89,

tel. 12-411-4148, e-mail: kbzdyl@o2.pl,

  1. Piotr Hlebowicz – Solidarność Walcząca, Wydział Wschodni,

  2. Adam Kalita – Solidarni dla Niepodległości,

  3. Stanisław Płatek – Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego,

tel. 32-204-5686, e-mail: stanisław.platek@chello.pl

  1. Leszek Jaranowski-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych,

  2. Krzysztof Durek – Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych „Godność”,

  3. Grzegorz Surdy – działacz opozycji antykomunistycznej,

  4. Lech Dziewulski – działacz opozycji antykomunistycznej,

  5. Sławomir Karpiński – Solidarność Walcząca – WarszawaKraków, dnia 26.08.2010 r.

Oświadczenie

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie popiera inicjatywę środowisk opozycji antykomunistycznej i stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych reprezentowanych przez prezesa Związku Konfederatów Polski Niepodległej przeprowadzenia ogólnopolskiej manifestacji w dniach 12 i 13 grudnia w Warszawie w 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

W tych dniach będzie przypomniana rola twórcy stanu wojennego, zdrajcy i agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego w niszczeniu aspiracji wolnościowych i niepodległościowych społeczeństwa, w dokonywaniu mordów politycznych przez podległe mu służby specjalne, czy też w uwięzieniu blisko 40 tys. Polaków, których nie udało się zastraszyć innymi metodami. Podobnie jak organizatorzy manifestacji uważamy, że parlament powinien uchwalić stosowną ustawę, która by umożliwiła zdegradowanie Jaruzelskiego do stopnia szeregowca i pozbawienie go wszystkich polskich odznaczeń.

Porozumienie wyraża również swoje poparcie dla starań środowisk niepodległościowych, antykomunistycznych i tych, którzy bronili podstawowych praw człowieka i obywatela o objęcie osób represjonowanych i więzionych w latach 1956-89 sejmową ustawą gwarantującą im pomoc finansową i lekarską, tzw. ustawą o pomocy dla osób represjonowanych.

Sekretarz Porozumienia  Przewodniczący Porozumienia

Stanisław Palczewski          Edward Jankowski


Posted in Apele | Leave a Comment »

Migawki: 10 października w Krakowie pod Krzyżem Katyńskim

Posted by jw w dniu Październik 10, 2010

Migawki: 10 października w Krakowie  pod Krzyżem Katyńskim

(6 miesięcy po tragedii pod Smoleńskiem)Posted in Imprezy, uroczystości, Krakowski Klub Gazety Polskiej | Leave a Comment »