W Krakowie i okolicach

Posts Tagged ‘KPN’

Pogrzeb Ś. P. Marii Holfeier

Posted by jw w dniu Październik 9, 2008

Pogrzeb naszej Ś. P. Koleżanki z Delegatury Sił Zbrojnych i KPN odbędzie  się na krakowskim Cmentarzu w Batowicach 17 października (piątek).   Spotykamy sie na nabożeństwie żałobnym w starej kaplicy o godz. 11.00.
Ś. P. Maria Holfeier (ur. 2. 06. 1924 r. we Lwowie – zmarla 27. 09. 2008  r. w Hamburgu), za współpracę z DSZ na Kraj dostała 8 lat, odsiedziała  lat 7 (1947-1954). Ofiarnie w latach 80-tych wraz z całą rodziną
działała w Krakowie na rzecz KPN i Solidarności.
Kandydowała w 1989 r. w woj. krakowskim do Senatu z ramienia KPN
Świeć Panie nad Jej duszą!

Ryszard Bocian

———–

Zmarła Maria Holfeier
W tych dniach zmarła w Niemczech, przebywająca tam u Syna, ktory nie mógł znależć pracy w Ojczyźnie, Pani Maria Holfeier, nasza kandydatka z KPN w wyborach do Senatu w 1989 r. Pani Maria, lwowianka, jako 19 -letnia dziewczyna, ratując sie przed wywózką ze Lwowa na Sybir, wstąpiła do armii Berlinga. Piękna i inteligentna, znająca języki dziewczyna wylądowała w 1945 r. w sztabie generalnym WP, w biurze pesonalnym. Jednocześnie pracowala konspiracyjnie na rzecz Delegatury Sil Zbrojnych na Kraj.

Jej ówczesny narzeczony, Henryk Holfeier (później również członek krakowskiego KPN, Z-ca  Wydziału Organizacyjnego  Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN  w latach 1985-89) wtedy w 1945 dwukrotnie „chodził” do Ancony do gen. Andersa jako kurier DSZ, za trzecim razem wpadł. Bral winę na siebie – w zw. z czym Pani Maria  dostala w tzw. kiblowym procesie „tylko” 7 lat. Przesluchiwał ją  m. in. mlody porucznik Informacji Wojskowej Czeslaw Kiszczak. Miała b. ciężkie śledztwo (żabki, stójki, mokry karc).

Po wyroku przez kilka lat nie wypuszczano Jej z celi. Ciężko chora, wyszła warunkowo po sześciu latach w 1954 r. W latach 80 – tych cala rodzina Pani Marii dzialala w KPN. Jedyny syn Państwa Holfeierów ujęty po którejś demonstracji wrócił po 48 godzinach z czarnymi plecami od pałek zomowskich. Rodzicom  nawet nie drgnęły powieki, gdy szedl na kolejna demonstrację. Pani Maria była b. zaangażowana w pomoc więżniom politycznym, co zaowocowalo w latach 90-tych asystenturą u X. Franciszka Kołacza, kapelana więziennego i proboszcza Parafii Św. Józefa  na krakowskim Podgórzu.
Druga tura rozbitego przez SB III Kongresu KPN  w lutym 1989 r. odbyła się w tzw. Kamieniolomie Parafii Św. Józefa za jej wstawiennictwem u odważnego Proboszcza.
Świeć Panie nad Jej jasną duszą! I niech Jej lekką będzie ziemia polska, za niepodległość ktorej odważnie walczyla i tak strasznie cierpiala! Pogrzeb Ś. P. naszej Czcigodnej Koleżanki i seniorki krakowskiego KPN odbędzie się w Krakowie – o czym P. T. Kolegów  poinformuję.
Ryszard Bocian

Reklamy

Posted in Odeszli od nas | Otagowane: , , , , , , | Leave a Comment »

Obchody Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej

Posted by jw w dniu Wrzesień 24, 2008

Kraków dnia, 23.09.2008 r.

Do Przedstawicieli Mediów

Komitet Obchodów Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość inaugurującą obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia KPN.

1. bm. rozpoczęliśmy 30 rok od zawiązania KPN i ogłoszenia Aktu Konfederacji Polski Niepodległej na pl. Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w roku 1979.

KPN była w PRL pierwszą partią, której celem było odzyskanie niepodległości Polski. W okresie jej walki z systemem komunistycznym była traktowana przez władze PRL jako szczególnie niebezpieczna formacja, zakładała bowiem likwidację dyktatury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawującej pełną, totalitarną władzę z nadania Związku Radzieckiego. Bojąc się utraty tej władzy, PZPR skierowała przeciwko KPN Służbę Bezpieczeństwa, której celem była likwidacja wszelkich działań niezależnych oraz tworzenie w oczach społeczeństwa, mediów krajowych i zagranicznych, jak i pozostałych formacji opozycyjnych, wizerunku ugrupowania faszystowskiego dążącego do utopijnych celów.

Przywódcy KPN siedzieli w więzieniach w wyniku dwóch wielkich procesów politycznych, w których skazani zostali na długoletnie więzienia. Leszek Moczulski – Przewodniczący partii, był najdłużej przebywającym w więzieniu opozycjonistą.

W 1989 r., dobierając kandydatów do rozmów Okrągłego Stołu PZPR zdecydowała się na wykluczenie pierwszej niepodległościowej partii KPN, nie chciała bowiem, by przemiany polityczne, na które decydowała się, prowadziły do niepodległości, pełnej demokracji i utraty przez nią władzy. Po podpisaniu umowy z 6. kwietnia 1989 r. KPN wystąpiła przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta Polski, zajmowała gmachy PZPR, a także zajmowała krótkotrwale bazy wojskowe Związku Radzieckiego na terenie naszego kraju.

Działania te przekonały społeczeństwo, że nie trzeba się lękać utraty przewodniej roli PZPR i wieczystej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a przemianom można nadać charakter drogi do niepodległości, gdyż przeciwnik nie jest taki straszny, jak się wydaje.

W wyniku tych działań pierwsze wolne wybory w roku 1991 dały przewagę partiom niepodległościowym. 45-letnia hegemonia Związku Radzieckiego nad Polską przeszła do historii.

Obecnie, gdy rozpoczyna się 30. rok od powstania KPN dobrze jest przywrócić narodowi świadomość tej cząstki historii, zwłaszcza, że odzyskana niepodległość wymaga utrwalania. Pozostawanie w NATO i Unii Europejskiej oraz wspieranie ich rozszerzania się na wschód jest częścią działań budujących świadomość konieczności utrwalania niepodległości.

Uroczystość inaugurująca obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia KPN odbędzie się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 29. września o godz. 11.00 i będzie składała się z trzech części:

Pierwsza – otwarcie, gdzie głos zabiorą między innymi Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej, dr hab. Janusz Kurtyka – Prezes IPN, prof. Tomasz Gąsowski – Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Druga – wykład okolicznościowy wygłoszony przez dr hab. Janusza Kurtykę i dyskusja.

Trzecia – po przerwie lunchowej, będzie się opierała się na wspomnieniach uczestników tworzących historię walki niepodległościowej lat 1979-89.

Uroczystość poprzedzona będzie mszą świętą, która odbędzie się  w bazylice oo. Dominikanów o godz. 10.00 i koncelebrowana będzie przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Można się spodziewać, że na uroczystości Prezydent RP Lech Kaczyński udekoruje działaczy KPN Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski.

Imprezą towarzyszącą uroczystości jest stała, multimedialna wystawa „KPN w walce o niepodległą Polskę” na terenie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 30-lecia KPN jest Minister Bogdan Klich, a do składu Komitetu Honorowego zaproszeni zostali:

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski,

Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego,

dr Małgorzata Radwan-Ballada – Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa,

dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie,

Kazimierz Barczyk – Sędzia i Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu,

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

prof. Tomasz Gąsowski – Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego,

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan organizacji niepodległościowych i solidarnościowych, związany z KPN od 1979 r.,

Jacek Smagowicz – Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Patronem uroczystości jubileuszowych jest Prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka.

Komitet Obchodów Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej tworzą:

przewodniczący Zygmunt Łenyk,

wiceprzewodniczący Krzysztof Bzdyl,

sekretarz dr Remigiusz Kasprzycki,

członkowie: Ryszard Bocian, Danuta Kinaszewska, Adam Macedoński, Marcin Tatara.

Z uszanowaniem,

Zygmunt Łenyk

Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 30-lecia KPN

Posted in Wydarzenia historyczne | Otagowane: , , , , , | 5 Komentarzy »