W Krakowie i okolicach

Posts Tagged ‘komitet’

Powstał Komitet Krzyża Pamięci Jana Pawła II na krakowskich Błoniach

Posted by jw w dniu Maj 16, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja   18 maja

Nawet małych krzyży brak ! 

Czyżby ustawienie najmniejszego nawet krzyża obok Kamienia papieskiego było niezgodne z prawem budowlanym ?

 

 

Dotychczasowe Fotoreportaże:

HANIEBNA PROFANACJA W KRAKOWIE

Krakowianie wobec profanacji 30 rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II

Krakowianie postawili Krzyż na Błoniach, a nieznani sprawcy w nocy go ukradli

Krakowianie w obronie Krzyża na Błoniach

Krakowianie bronią Krzyża na Błoniach

UWAGA:

We wtorek 18 maja w 90 rocznicę urodzin Jana Pawła II

o godz 19

nabożeństwo Na Błoniach przy Kamieniu Papieskim 

Reklamy

Posted in Imprezy, uroczystości, Krzyż na Błoniach | Otagowane: , , , | 18 Komentarzy »

Obchody Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej

Posted by jw w dniu Wrzesień 24, 2008

Kraków dnia, 23.09.2008 r.

Do Przedstawicieli Mediów

Komitet Obchodów Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość inaugurującą obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia KPN.

1. bm. rozpoczęliśmy 30 rok od zawiązania KPN i ogłoszenia Aktu Konfederacji Polski Niepodległej na pl. Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w roku 1979.

KPN była w PRL pierwszą partią, której celem było odzyskanie niepodległości Polski. W okresie jej walki z systemem komunistycznym była traktowana przez władze PRL jako szczególnie niebezpieczna formacja, zakładała bowiem likwidację dyktatury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawującej pełną, totalitarną władzę z nadania Związku Radzieckiego. Bojąc się utraty tej władzy, PZPR skierowała przeciwko KPN Służbę Bezpieczeństwa, której celem była likwidacja wszelkich działań niezależnych oraz tworzenie w oczach społeczeństwa, mediów krajowych i zagranicznych, jak i pozostałych formacji opozycyjnych, wizerunku ugrupowania faszystowskiego dążącego do utopijnych celów.

Przywódcy KPN siedzieli w więzieniach w wyniku dwóch wielkich procesów politycznych, w których skazani zostali na długoletnie więzienia. Leszek Moczulski – Przewodniczący partii, był najdłużej przebywającym w więzieniu opozycjonistą.

W 1989 r., dobierając kandydatów do rozmów Okrągłego Stołu PZPR zdecydowała się na wykluczenie pierwszej niepodległościowej partii KPN, nie chciała bowiem, by przemiany polityczne, na które decydowała się, prowadziły do niepodległości, pełnej demokracji i utraty przez nią władzy. Po podpisaniu umowy z 6. kwietnia 1989 r. KPN wystąpiła przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta Polski, zajmowała gmachy PZPR, a także zajmowała krótkotrwale bazy wojskowe Związku Radzieckiego na terenie naszego kraju.

Działania te przekonały społeczeństwo, że nie trzeba się lękać utraty przewodniej roli PZPR i wieczystej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a przemianom można nadać charakter drogi do niepodległości, gdyż przeciwnik nie jest taki straszny, jak się wydaje.

W wyniku tych działań pierwsze wolne wybory w roku 1991 dały przewagę partiom niepodległościowym. 45-letnia hegemonia Związku Radzieckiego nad Polską przeszła do historii.

Obecnie, gdy rozpoczyna się 30. rok od powstania KPN dobrze jest przywrócić narodowi świadomość tej cząstki historii, zwłaszcza, że odzyskana niepodległość wymaga utrwalania. Pozostawanie w NATO i Unii Europejskiej oraz wspieranie ich rozszerzania się na wschód jest częścią działań budujących świadomość konieczności utrwalania niepodległości.

Uroczystość inaugurująca obchody Roku Jubileuszowego 30-lecia KPN odbędzie się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 29. września o godz. 11.00 i będzie składała się z trzech części:

Pierwsza – otwarcie, gdzie głos zabiorą między innymi Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej, dr hab. Janusz Kurtyka – Prezes IPN, prof. Tomasz Gąsowski – Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Druga – wykład okolicznościowy wygłoszony przez dr hab. Janusza Kurtykę i dyskusja.

Trzecia – po przerwie lunchowej, będzie się opierała się na wspomnieniach uczestników tworzących historię walki niepodległościowej lat 1979-89.

Uroczystość poprzedzona będzie mszą świętą, która odbędzie się  w bazylice oo. Dominikanów o godz. 10.00 i koncelebrowana będzie przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Można się spodziewać, że na uroczystości Prezydent RP Lech Kaczyński udekoruje działaczy KPN Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski.

Imprezą towarzyszącą uroczystości jest stała, multimedialna wystawa „KPN w walce o niepodległą Polskę” na terenie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 30-lecia KPN jest Minister Bogdan Klich, a do składu Komitetu Honorowego zaproszeni zostali:

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski,

Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego,

dr Małgorzata Radwan-Ballada – Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa,

dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie,

Kazimierz Barczyk – Sędzia i Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu,

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

prof. Tomasz Gąsowski – Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego,

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan organizacji niepodległościowych i solidarnościowych, związany z KPN od 1979 r.,

Jacek Smagowicz – Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Patronem uroczystości jubileuszowych jest Prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka.

Komitet Obchodów Jubileuszu 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej tworzą:

przewodniczący Zygmunt Łenyk,

wiceprzewodniczący Krzysztof Bzdyl,

sekretarz dr Remigiusz Kasprzycki,

członkowie: Ryszard Bocian, Danuta Kinaszewska, Adam Macedoński, Marcin Tatara.

Z uszanowaniem,

Zygmunt Łenyk

Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 30-lecia KPN

Posted in Wydarzenia historyczne | Otagowane: , , , , , | 5 Komentarzy »

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ma problemy prawne

Posted by jw w dniu Wrzesień 18, 2008

Lustracyjna czystka elit Krakowa

GW

Z ponad stu członków elitarnego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prezydent Lech Kaczyński odwołał ponad dwudziestu, m.in. Józefę Hennelową, bp Tadeusza Pieronka i prof. Jacka Woźniakowskiego. Powód? Brak oświadczeń lustracyjnych.

Lista odwołanych członków SKOZK: Arendarski Andrzej, Dunikowski Marek, Görlich Krzysztof, Gil Mieczysław, Hennelowa Józefa, Kaszyński Stanisław, Kornowski Wojciech, Kydryńska Aleksandra, Lassota Józef, Małkiewicz Adam, Meysztowicz Jerzy, Ochman Wiesław, Pacuk Stanisław, Pieronek Tadeusz, Popiela Tadeusz, Radwański Kazimierz, Russek Joachim, Rybarska Maria, Skoczek Tadeusz, Szklarczyk Bogusław, Terentiew Nina, Woźniakowski Jacek, Zachwatowicz Krystyna.

Prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący SKOZK: – Nie znam jeszcze wszystkich nazwisk. Z Kancelarii Prezydenta dotarła do nas informacja, że pod koniec ub. tygodnia wysłano do nas pocztą pismo w tej sprawie. Do tej pory nic jednak nie dotarło, choć odwołania docierały do członków jeszcze w wakacje.

——————–

Wassermann: członkowie krakowskiego komitetu nie zastosowali się do przepisów prawa

.Zbigniew Wassermann (PiS) uważa, że członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa „nie dotrzymali prawa”, dlatego jedynym wyjściem było ich odwołanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Kownacki: prezydent nie decydował o odwołaniu członków SKOZK

Prezydent Lech Kaczyński nie odwołał członków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, miejsca w Komitecie stracili oni z mocy prawa – powiedział dziś szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki.

———————-

Nielegalnie działał w III RP?

Dziennik Polski

„Dwadzieścia trzy osoby nie będą już zasiadać w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa, bo nie złożyły w terminie oświadczenia lustracyjnego. Prezydent Lech Kaczyński może mieć problemy z powołaniem nowych członków komitetu, gdyż obowiązująca od 1985 r. ustawa o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyznaje to prawo… nieistniejącej już Radzie Państwa.

Wprawdzie regulamin Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z 2001 r. mówi, że jego władze i członków powołuje i odwołuje prezydent RP, ale być może cały SKOZK działa bezprawnie. Aktem wyższego rzędu niż regulamin komitetu jest bezspornie ustawa o NFRZK, a ona powierza Radzie Państwa powołanie kierownictwa i członków SKOZK. Rada Państwa – przypomnijmy – funkcjonowała w PRL, a przez długie lata jej przewodniczącym był prof. Henryk Jabłoński, pierwszy szef SKOZK.

Wobec pytania: czy SKOZK działa bezprawnie, drugorzędne znacznie ma kwestia utraty członkostwa przez 23 członków komitetu, gdyż nie złożyli w terminie oświadczenia lustracyjnego. Termin upłynął w większości przypadków na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, czyli kilka miesięcy temu.

– Z mocy prawa w dniu, w którym minął termin na złożenie oświadczenia, wszyscy oni automatycznie przestali pełnić funkcję członka SKOZK – mówi Maciej Wilamowski, dyrektor biura SKOZK. – To wynika z ustawy lustracyjnej – dodaje. ”

Rada komitetowi nie przeszkadza

Dziennik Polski

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa działa w oparciu o ustawę z kwietnia 1985 r., która Radzie Państwa daje prawo do powoływania i odwoływania kierownictwa i członków tej instytucji. Konstytucjonalista prof. Piotr Winczorek uważa, że to niedopuszczalne.

Dla warszawskiego konstytucjonalisty nie ulega wątpliwości, że dzisiaj, prawie 20 lat od zlikwidowania Rady Państwa, nie powinna istnieć żadna ustawa, w której wymieniany byłby ten organ komunistyczny. – Dziwię się każdemu, kto tego nie rozumie i godzi się na funkcjonowanie w ustawodawstwie wolnej Polski Rady Państwa – mówi prof. Winczorek.

– Zasada prawidłowej legislacji nakazuje najpierw znowelizować ustawę, a potem uchwalać regulamin. To abecadło legislacyjne – przypomina prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prof. Chmaj twierdzi jednocześnie, że prezydent ma prawo powoływać członków SKOZK, bo z urzędu przejął uprawnienia Rady Państwa. – To jednak, że nadal komitet działa w oparciu o ustawę z 1985 r., świadczy o jakości kultury prawnej tego gremium – uważa nasz rozmówca.

Posted in Problemy krakowskie | Otagowane: , , , , , | 15 Komentarzy »